PELOT GLOBE d.o.o. Hrvatska. je dio grupacije PELOT GROUP, koju čine još Egypt Globe i Pelot Slovenija. PELOT GROUP sa svoje tri članice se bavi proizvodnjom i distribucijom morske i kamene soli.

[themeum_slider]